ชุมชน Oracle

Web ปรับปรุงล่าสุด เมษายน - 2018

แนะนำหนังสือล่าสุดพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2018 "ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 12c จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ"

เขียนโดย ศุภชัย จิวะรังสินี (คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ)

 เชิญลงทะเบียนอบรมในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop ภาคเหนือ

 
 

 

 
 
 
 
 

การอบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand ) กันยายน 2014 ในหลักสูตร
Oracle Database 11g SQL Performance Tuning To High Speed SQL For DBA And Developer
และหลักสูตร Oracle Database Fundamental ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย?????

 ??
 ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ที่ไว้วางใจให้ทาง Thaitechnet ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการอบรมแก่
ทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานสารสนเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning
to High Speed SQL รวมถึงหลักสูตร Oracle Database Fundamental?
ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านครับ?

การอบรมเจ้าหน้าที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company
2014)
นหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performace Tuning to High Speed SQL for DBA
and Developer ปี 2014 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 ???
 การอบรมให้บริษัท การบินไทย จำกัด (Thai Airways ) ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของคำสั่ง SQL โดยใช้เทคนิคของ
Oracle Database 11g SQL Performance Tuning รวมถึงการใช้งานภาษา PL/SQL ซึ่งผู้เรียนจากทีม IT หลายฝ่ายได้ให้
ความเป็นกันเองอย่างมาก ผู้เรียนได้ทำ Workshop ผ่าน Case Study ทีจัดเตรียมไว้ให้เป็นจำนวนมาก ขอบคุณทุกคนครับ

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g R2 PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database Application? สิงหาคม 2014 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
?ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรการอบรมที่ทาง Thaitechnet จัดขึ้น เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งของผู้จัดที่มีโอกาส
ได้เจอมืออาชีพที่อยู่ในวงการ IT ไม่ว่าจากภาคเอกชน รัฐบาล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ขอบคุณมากครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA
and Developer กรกฎาคม 2014 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
?บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

การอบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ในหลักสูตร Oracle Database 11g
PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database
Application?
มีนาคม 2014 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

????
?คงต้องขอขอบคุณทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ที่ไว้วางใจให้ทาง Thaitechnet ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการอบรมแก่
ทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานสารสนเทศ ในหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming
ขอบคุณทุกคนที่ให้ความเป็นกันเองอย่างมากครับ?

การอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ Oracle ให้กับ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์? เมษายน 2014

????
บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Oracle สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านครับ?

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g R2 PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database Application? ธันวาคม 2013 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
ขอบคุณผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของ Thaitechnet ตลอด 3 วันครับ?

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g Programming สำหรับบุคลกร IT ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) ต้นเดือนกรกฎาคม 2013 ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย

????
ขอขอบคุณทางผู้บริหารของ การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน Thaitechnet ในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการในหลักสูตร Oracle Database 11g Programming ให้กับบุคลากรด้าน IT ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศ และขอขอบคุณผู้อบรมทุกท่านด้วยครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป เดือนมิถุนายน 2013 (กรุงเทพ)

????
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Oracle ซึ่งทางทีมงาน Thaitechnet ตั้งใจจัดทำขึ้นตลอด 3 วันครับ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ รู้สึกดีใจที่เห็นผู้อบรมทำ Workshop กันอย่างตั้งใจและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 29-31 มีนาคม 2013 (กรุงเทพ)

?

?
ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั้ง สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี นิด้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และสถาบันอื่นๆอีกมาก การอบรมครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เกิดมิตรภาพอันดีขึ้นระหว่างทีมงานและผู้เข้าอบรม ขนานไปกับเนื้อหาและ Workshop ที่เข้มข้นตลอด 3 วัน

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2013 (กรุงเทพ)

???

คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรการอบรมที่ทางทีมงาน Thaitechnet จัดขึ้น เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งของผู้จัดที่มีโอกาสได้เจอมืออาชีพที่อยู่ในวงการ IT ไม่ว่าจากภาคเอกชน รัฐบาล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ขอบคุณมากครับ

??

การอบรม Oracle Database 11g
SQL Performance Tuning to High Speed SQL มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา เดือนพฤศจิกายน 2012

การอบรม Oracle Database 11g
SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป เดือนกันยายน 2012 ที่กรุงเทพ

การอบรม Oracle Database 11g
Database Security บุคคลทั่วไป
เดือนกรกฏาคม 2012 ที่กรุงเทพ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดที่จังหวัดสงขลา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคนภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคนภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g Database Security บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

การอบรม Oracle Database11g
Database Security บุคคลทั่วไป
เดือนเมษายน 2012 กรุงเทพ

การอบรม Oracle Database11g
นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม Oracle Database11g
Database Security บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภํฎเพชรบุรี
มิถุนายน 2012 เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่องความปลอดภัยฐานข้อมูล Oracle มีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจจำนวนมาก การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเองทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

ภาพบรรยากาศการอบรม Oracle Database ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตรฺ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพบรรยากาศอบรมเรื่องความปลอดภัยฐานข้อมูล Oracle ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยทีมงานและวิทยากร Thaitechnet

การอบรม Oracle Academy Instructor Training 2102 ประจำภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

?

Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Academy Instructor Training 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสี่หน่วยงานได้แก่ Thaitechnet? หน่วยงาน Oracle Academy? คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การอบรมนี้เป็นการเผยแพร่ความรู็ Oracle เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะขั้นสูงสำหรับการพัฒนาระบบงาน ภาพการอบรมได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันแล้วครับ

การอบรม Oracle Instructor 2012 ภาคใต้
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การอบรม Oracle Instructor 2012 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนาคม 2012 โดยมี โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรอบรมโดยคุณศุภชัย จิวะรังสินี

การอบรมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ 2012 โดยมี ผศ.ดร.ฐิรัฎฐา ภูบุญอบ รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรอบรมโดยคุณศุภชัย จิวะรังสินี

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : Database Security & Advanced Data management Technique ธันวาคม 2011 กรุงเทพ (บุคคลทั่วไปและสถาบันการศึกษา)

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Database 11g Release 2 : Database Security & Advanced Data Management Technique? ที่กรุงเทพ เดือนธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกัน แล้วครับ


 

 

 

ระบบฐานข้อมูล Oracle 11g จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

ผู้เขียน ศุภชัย จิวะรังสินี
ราคาปก? 345 บาท
จำนวน? 460 หน้า
ISBN 9789743502934
ปีที่พิมพ์ June 2011
จุดประสงค์ของหนังสือ
- สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Oracle จนถึงผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ
- สามารถใช้ประกอบการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
- สำหรับการเตรียมสอบ Oracle Certified ในรายวิชา 1Z0-051
- เนื้อหาคลอบคลุม Oracle Database 11g Release 2
การสั่งซื้อ
- มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป
- หรือสอบถามที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Statement Tuning

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Database 11g SQL Statement Tuning ปี 2010 ที่หัวหินในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกันแล้วครับ


?การอบรมเชิงปฎิบัติการ Oracle Business Intelligence 2010 ที่หัวหิน

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Business Intelligence 2010 ที่หัวหิน เดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกัน แล้วครับ


Oracle Academy Enterprise Road Show Thailand 2010?

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Oracle Academy Enterprise Road Show Thailand 2010 ที่จัดขึ้นทั่วประเทศทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โคราช ภาคเหนือที่เชียงใหม่ และภาคใต้ที่หาดใหญ่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทาง Thaitechnet และหน่วยงาน Oracle Academy ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ รวมถึงขอบคุณมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน รูปภาพจากการจัดงานได้ถูกรวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดีๆที่ผ่านไป และสามารถติดตามกิจกรรมต่อไปในเร็วๆนี้

ภาคใต้ที่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาคเหนือที่

ราชภัฎเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

ราชมงคลอีสานโคราช

 

โครงการอบรม Oracle Trainer in Thailand University รุ่นที่ 4

จากการได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมากกับโครงการ Oracle Academy ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกสามารถใช้เอกสารการอบรม และซอฟต์แวร์จากทาง Oracle ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี 2009 นี้ทาง Oracle จึงมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับ Oracle Academy Member ขึ้นซึ่งมีชื่อว่า ?โครงการอบรม Oracle Trainer in Thailand University ภายใต้ Oracle Academy Program รุ่นที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2552 มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งาน Oracle ให้แก่นักศึกษาในสถาบันของตนได้ โดยทาง Oracle จะมีการเตรียมการอบรมทั้ง ด้านเนื้อหาทางเทคนิค ด้านการ Setup ห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (Oracle Lab) ให้แก่ทางอาจารย์ของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการ รวมถึงการกล่าวถึงการประยุกต์หลักสูตร oracle เข้ากัยการเรียนการสอนรายวิชาปกติ และการออกใบผ่านการรับรองการอบรมแก่นักศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและทาง oracle มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าอบรมประมาณ 40 คน

Smile ชมรูปภาพการอบรมได้ที่? http://www.thaitechnet.com/oapicture/oatrain2009_4

 

?


งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Oracle Academy Instructor 2009 พัทยา

บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก Oracle Academy ขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางด้านหลักสูตรต่างๆของ Oracle ที่สมาชิกกามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม รวมถึงได้มีการจัด Workshop ในแนวปฏิบัติการเรื่อง กาใช้งานโปรแกรม Oracle เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจสำหรับใช้ประกอบการทำโครงงานของนักศึกษารวมถึงการเปิดตัวเครือข่ายอาจารย์ที่เรียกว่า?Oracle Academy Instructor Community โดยที่งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม ไอยสวรรค์ พัทยา ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2552 โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนจากทั่วประเทศจำนวน 23 มหาวิทยาลัยร่วมจำนวน 35 ท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว มีคุณสุทธิศักดิ์ จันทรจำนงค์ Business Development Director ของบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคุณศุภชัย จิวะรังสินี เป็นวิทยากรในงานครั้งนี้
Smileชมรูปภาพงานสัมนาได้ที่? http://thaitechnet.com/oapicture/oaconf2009/

?

โครงการอบรม Oracle Trainer in Thailand University รุ่นที่ 3

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของขบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่ว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ?ดังนั้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ทางบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงริเริ่มให้มีโครงการอบรม Oracle Trainer in Thailand University ภายใต้ Oracle Academy Program ขึ้น โดยได้จัดไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤษจิกายน 2550? โครงการนี้ต้องการขยายฐานการเรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle เข้าสู่สถาบันการศึกษา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle เพื่อ เตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้จุดประสงค์หลักของโครงการจะเน้นไปที่การพัฒนาอาจารย์ในสถาบันการ ศึกษา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งาน Oracle ให้แก่นักศึกษาในสถาบันของตนได้ ทั้งด้านการสอน การ Setup ห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนความรู้ Oracle แก่นักศึกษาด้วย

?
 
อธิบายความหมาย Database ในมุมคน Oracle PDF Print E-mail
  
Monday, 16 February 2009 13:47

 


ลองมาดูกันครับว่า ในมุมของคน Oracle จะให้นิยามของคำว่า Database อย่างไร ตรงตามหลักวิชาการหรือเปล่า ยังไงก็ตามถ้าไม่ถูกต้องนักตงต้องขอโทษครับ ฐาน

ข้อมูล (database) จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานธุรกิจ หรือ งานในสาขาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ในบทแรกนี้จะกล่าวถึงความหมายของฐานข้อมูล (database) ?ระบบฐานข้อมูล (database system) และส่วนประกอบพื้นฐาน รวมทั้งแนะนำภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

 

Read More...........

Last Updated ( Tuesday, 17 February 2009 11:49 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

แบบสำรวจความเห็น

ช่วยกัน Vote ว่าอยากรู้ Oracle ด้านใดกันบ้าง
 
Copyright © 2020 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.