ชุมชน Oracle

Monday, 09 February 2009 14:51
?
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในคณะที่มีการเรียนการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวทางบริษัทจึงกำหนด โครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิก Oracle Academy ปี 2009 ขึ้นสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกอยู่และจะหมดอายุการเป็นสมาชิกในปี 2009 รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในปี 2009??

โครงการ Oracle Academy เป็นโครงการด้านการศึกษาในระดับสากลของทาง Oracle จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยที่เข้าเป็นสมาชิกของ Oracle Academy จะมีสิทธ์อย่างถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle และเอกสารอบรมฉบับสากลของ Oracle ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสิทธ์ในการออกใบ Oracle Certificate ในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับทาง Oracle เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการเรียน Oracle จากทางมหาวิทยาลัย

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการส่งเอกสารมาแล้วนั้นในขณะนี้ทาง Oracle กำลังดำเนินการให้อยู่ โดยจะมีการติดต่อและส่งข้อมูลกลับไปเร็วๆนี้ครับ

 

 Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:58 )
 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.