ชุมชน Oracle

Monday, 09 February 2009 17:14

 

?มหาวิทยาลัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ทาง Oracle Corporation (Thailand) Company Limited ได้จัดการอบรมหลักสูตร Oracle จำนวน 5 วันให้แก่ตัวแทนของคณะที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการอบรมที่ออกร่วมกันระหว่าง Oracle Corporation (Thailand) และทาง Software Park Thailand ซึ่งโครงการนี้มีการจัดอบรมไปทั้งหมด 3 รอบ ตั้งแต่วันที 3 - 21 มีนาคม 2551 มีอาจารย์จากทั่วประเทศเข้าอบรมรวม 110 ท่าน?

?
?ผู้บริหารจาก Oracle Corporation (Thailand) และ ผู้บริหารจากทาง Software Park (Thailand)
?
?อาจารย์จากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมวิชา Oracle Database โดยมีการอบรม 3 รอบ ทั้งหมด 110 ท่าน
?
?อาจารย์จากทั่วประเทศที่เข้าอบรม ถ่ายรูปร่วมกันหลังการรับใบประกาศณียบัตรจากทาง Oracle Corporation(Thailand)

 ????????????

?????????

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:53 )
 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.