ชุมชน Oracle

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Statement Tuning

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Database 11g SQL Statement Tuning ปี 2010 ที่หัวหินในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกันแล้วครับ


?การอบรมเชิงปฎิบัติการ Oracle Business Intelligence 2010 ที่หัวหิน

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Business Intelligence 2010 ที่หัวหิน เดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกัน แล้วครับ


Oracle Academy Enterprise Road Show Thailand 2010?

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Oracle Academy Enterprise Road Show Thailand 2010 ที่จัดขึ้นทั่วประเทศทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โคราช ภาคเหนือที่เชียงใหม่ และภาคใต้ที่หาดใหญ่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทาง Thaitechnet และหน่วยงาน Oracle Academy ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ รวมถึงขอบคุณมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน รูปภาพจากการจัดงานได้ถูกรวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดีๆที่ผ่านไป และสามารถติดตามกิจกรรมต่อไปในเร็วๆนี้

ภาคใต้ที่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาคเหนือที่

ราชภัฎเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

ราชมงคลอีสานโคราช

 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.