ชุมชน Oracle

Web ปรับปรุงล่าสุด เมษายน - 2018

แนะนำหนังสือล่าสุดพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2018 "ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 12c จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ"

เขียนโดย ศุภชัย จิวะรังสินี (คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ)

 เชิญลงทะเบียนอบรมในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop ภาคเหนือ

 
 

 

 
 
 
 
 

การอบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand ) กันยายน 2014 ในหลักสูตร
Oracle Database 11g SQL Performance Tuning To High Speed SQL For DBA And Developer
และหลักสูตร Oracle Database Fundamental ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย?????

 ??
 ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ที่ไว้วางใจให้ทาง Thaitechnet ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการอบรมแก่
ทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานสารสนเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning
to High Speed SQL รวมถึงหลักสูตร Oracle Database Fundamental?
ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านครับ?

การอบรมเจ้าหน้าที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company
2014)
นหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performace Tuning to High Speed SQL for DBA
and Developer ปี 2014 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 ???
 การอบรมให้บริษัท การบินไทย จำกัด (Thai Airways ) ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของคำสั่ง SQL โดยใช้เทคนิคของ
Oracle Database 11g SQL Performance Tuning รวมถึงการใช้งานภาษา PL/SQL ซึ่งผู้เรียนจากทีม IT หลายฝ่ายได้ให้
ความเป็นกันเองอย่างมาก ผู้เรียนได้ทำ Workshop ผ่าน Case Study ทีจัดเตรียมไว้ให้เป็นจำนวนมาก ขอบคุณทุกคนครับ

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g R2 PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database Application? สิงหาคม 2014 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
?ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรการอบรมที่ทาง Thaitechnet จัดขึ้น เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งของผู้จัดที่มีโอกาส
ได้เจอมืออาชีพที่อยู่ในวงการ IT ไม่ว่าจากภาคเอกชน รัฐบาล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ขอบคุณมากครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA
and Developer กรกฎาคม 2014 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
?บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

การอบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ในหลักสูตร Oracle Database 11g
PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database
Application?
มีนาคม 2014 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

????
?คงต้องขอขอบคุณทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ที่ไว้วางใจให้ทาง Thaitechnet ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการอบรมแก่
ทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานสารสนเทศ ในหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming
ขอบคุณทุกคนที่ให้ความเป็นกันเองอย่างมากครับ?

การอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ Oracle ให้กับ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์? เมษายน 2014

????
บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Oracle สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านครับ?

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g R2 PL/SQL Performance Tuning & Advanced Programming : Maximize Performance of Database Application? ธันวาคม 2013 สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพ

????
ขอบคุณผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของ Thaitechnet ตลอด 3 วันครับ?

การอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g Programming สำหรับบุคลกร IT ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) ต้นเดือนกรกฎาคม 2013 ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย

????
ขอขอบคุณทางผู้บริหารของ การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน Thaitechnet ในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการในหลักสูตร Oracle Database 11g Programming ให้กับบุคลากรด้าน IT ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศ และขอขอบคุณผู้อบรมทุกท่านด้วยครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป เดือนมิถุนายน 2013 (กรุงเทพ)

????
ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Oracle ซึ่งทางทีมงาน Thaitechnet ตั้งใจจัดทำขึ้นตลอด 3 วันครับ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ รู้สึกดีใจที่เห็นผู้อบรมทำ Workshop กันอย่างตั้งใจและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับ

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 29-31 มีนาคม 2013 (กรุงเทพ)

?

?
ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาคราชการ อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั้ง สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี นิด้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และสถาบันอื่นๆอีกมาก การอบรมครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เกิดมิตรภาพอันดีขึ้นระหว่างทีมงานและผู้เข้าอบรม ขนานไปกับเนื้อหาและ Workshop ที่เข้มข้นตลอด 3 วัน

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : SQL Performance Tuning to High Speed SQL for DBA and Developer ที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2013 (กรุงเทพ)

???

คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในหลักสูตรการอบรมที่ทางทีมงาน Thaitechnet จัดขึ้น เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งของผู้จัดที่มีโอกาสได้เจอมืออาชีพที่อยู่ในวงการ IT ไม่ว่าจากภาคเอกชน รัฐบาล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ขอบคุณมากครับ

??

การอบรม Oracle Database 11g
SQL Performance Tuning to High Speed SQL มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา เดือนพฤศจิกายน 2012

การอบรม Oracle Database 11g
SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป เดือนกันยายน 2012 ที่กรุงเทพ

การอบรม Oracle Database 11g
Database Security บุคคลทั่วไป
เดือนกรกฏาคม 2012 ที่กรุงเทพ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดที่จังหวัดสงขลา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคนภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Performance Tuning to High Speed SQL บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคนภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g Database Security บุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

การอบรม Oracle Database11g
Database Security บุคคลทั่วไป
เดือนเมษายน 2012 กรุงเทพ

การอบรม Oracle Database11g
นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม Oracle Database11g
Database Security บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภํฎเพชรบุรี
มิถุนายน 2012 เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่องความปลอดภัยฐานข้อมูล Oracle มีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจจำนวนมาก การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเองทางทีมงาน Thaitechnet ขอขอบคุณมากสำหรับทุกคน

ภาพบรรยากาศการอบรม Oracle Database ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตรฺ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพบรรยากาศอบรมเรื่องความปลอดภัยฐานข้อมูล Oracle ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยทีมงานและวิทยากร Thaitechnet

การอบรม Oracle Academy Instructor Training 2102 ประจำภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

?

Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Academy Instructor Training 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสี่หน่วยงานได้แก่ Thaitechnet? หน่วยงาน Oracle Academy? คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การอบรมนี้เป็นการเผยแพร่ความรู็ Oracle เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะขั้นสูงสำหรับการพัฒนาระบบงาน ภาพการอบรมได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันแล้วครับ

การอบรม Oracle Instructor 2012 ภาคใต้
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การอบรม Oracle Instructor 2012 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนาคม 2012 โดยมี โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรอบรมโดยคุณศุภชัย จิวะรังสินี

การอบรมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ 2012 โดยมี ผศ.ดร.ฐิรัฎฐา ภูบุญอบ รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรอบรมโดยคุณศุภชัย จิวะรังสินี

การอบรม Oracle Database 11g Release 2 : Database Security & Advanced Data management Technique ธันวาคม 2011 กรุงเทพ (บุคคลทั่วไปและสถาบันการศึกษา)

ทาง Thaitechnet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัตืการ Oracle Database 11g Release 2 : Database Security & Advanced Data Management Technique? ที่กรุงเทพ เดือนธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา สำหรับภาพการอบรมที่ทุกคนได้มาร่วมกันได้ถูกนำขึ้นบนเว็บเพื่อแบ่งปันกัน แล้วครับ


 
Copyright © 2019 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.