ชุมชน Oracle

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดอบรมความรู้ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle รุ่นที่ 3 PDF Print E-mail
  
Tuesday, 10 February 2009 10:13

 


 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ทำการจัด โครงการอบรมความรู้ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 ธันวาคม 2551 ณ ห้อง 423 โดยในการอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าลงทะเบียน ภายใต้โครงการ Oracle Academy

ทำการอบรมโดย อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ?

 

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:50 )
Read more...
 
แนะนำหนังสือที่ใช้ประกอบในโครงการ Oracle Academy PDF Print E-mail
  
Tuesday, 10 February 2009 11:04

หนังสือภาษาไทยสองเล่มนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Oracle ซึ่งสามารถใช้ประกอบการอบรม Oracle ทั้งในระดับพื้นฐาน และระดับสูงแก่นักศึกษา มีซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานให้กับผู้เรียนมากับหนังสือ เหมาะกับผู้เรียนในทุกระดับ

 


คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขั้นพื้นฐาน

(พร้อมแผ่น DVD ) ISBN :978-974-04-5343-7

เป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการศึกษาและใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle ในแบบที่อ่านและปฏิบัติ ตามได้ทันที เนื้อหาหนังสือมีการเรียบเรียงแบบเป็นขั้นตอน มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก และเพื่อความสะดวกผู้อ่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database 11g และ SQL Developer ที่มาพร้อมหนังสือในการติดตั้งลงในเครื่อง เพื่อประกอบการใช้หนังสือ ได้ทันที

??

คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล? Oracle? 11g

(พร้อมแผ่น DVD ) ISBN : 978-974-04-5352-9

เป็นหนังสือ สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรม PL/SQL เพื่อจัดการกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Oracle เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และ Oracle Programmer ในหนังสือมีการอธิบายตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงเทคนิคขั้นสูง เพื่อความสะดวกผู้อ่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database 11g และซอฟต์แวร์ SQL Developer ที่มาพร้อมหนังสือเพื่อประกอบการใช้หนังสือได้ทันที

?ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ www.trainlyst.com

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 17:29 )
 
โครงการ การเตรียมตัวและแนวทางพัฒนาแบบมืออาชีพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทางด้าน Oracle Technology จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF Print E-mail
  
Monday, 09 February 2009 18:18


????????????????? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
?
?เมื่อวันศุกร์ ที่?? 30? มกราคม? 2552?? คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่?? ได้ร่วมกับทาง Oracle Corporation (Thailand) จัดการสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมตัวและแนวทางพัฒนาแบบมืออาชีพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าฟังได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประมาณ 100 คน ?โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นการแนะแนวการหาความรู้เพิ่มเติม และการเตรียมตัวของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม Oracle จากทาง มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Oracle Academy ?ก่อนเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรม IT ?ดำเนินการสัมมนาโดย อ.กัลยา? นันทา? หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และวิทยากรจาก Oracle
??
?
Last Updated ( Monday, 11 May 2009 11:33 )
Read more...
 
ออราเคิลสานต่อโครงการ ?Oracle Academy? ตั้งเป้าผลิตบุคลากรไอทีสู่ตลาดกว่าหมื่นคน PDF Print E-mail
  
Monday, 09 February 2009 18:02


ออราเคิลเดินหน้าโครงการ ?Oracle Academy? ตั้งเป้าได้มหาวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่ายสมาชิกว่า 111 แห่ง ผลิตบุคลากรไอทีลงสู่ตลาดได้กว่า 11,000 คน ก้าวกระโดดหลังจากทำโครงการนี้มาแล้วกว่า 11 ปี มีสมาชิก 11 แห่ง ผู้บริหารเผยปีนี้ออราเคิลพร้อมให้การซัปพอร์ตเติม ให้ 111 สถาบันการศึกษานำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรี หวังได้เด็กจบใหม่เป็นคนคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
???????
???????ชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาบุคลากรด้านไอทีพร้อมใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากตัวเลขนักศึกษาจบใหม่ด้านไอทีจากสถาบันการศึกษาปีละ 12,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่จบด้านโปรแกรมเมอร์โดยตรงประมาณ 3,000 คน และจำนวนนี้ก็ไม่ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีทั้งหมดบางส่วนถูกดึงตัวเข้าไป อยู่ในธุรกิจข้างเคียงเช่น ธนาคาร ส่งผลบุคลากรไอทีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น
???????
???????ในส่วนซอฟต์แวร์พาร์คให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมกับทุกหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านไอทีของ ประเทศให้ โดยมองเห็นความสำคัญของโครงการ ?Oracle Academy? ว่าจะเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาของไทยผลิตบุคลากร ด้านไอทีที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น
??????
Last Updated ( Tuesday, 31 July 2012 10:09 )
Read more...
 
โครงการ Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program PDF Print E-mail
  
Monday, 09 February 2009 17:14


ในปี 2008 ทาง Oracle Corporation (Thailand) และทาง Software Park Thailand ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของขบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย?

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งสองหน่วยงานจึงริเริ่มโครงการที่เรียกว่า Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ต้องการขยายโอกาสการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle เข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ในระหว่างการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

 

? คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ ณ บริษัท Oracle

 

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 16:53 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4

แบบสำรวจความเห็น

ช่วยกัน Vote ว่าอยากรู้ Oracle ด้านใดกันบ้าง
 
Copyright © 2020 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.