ชุมชน Oracle

การอบรม Oracle Trainer in Thailand University ภายใต้ Oracle Academy Program PDF Print E-mail
  
Monday, 09 February 2009 16:06
บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของขบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่ว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ?ดังนั้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ทางบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงริเริ่มให้มีโครงการอบรม Oracle Trainer in Thailand University ภายใต้ Oracle Academy Program ขึ้น โดยได้จัดไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤษจิกายน 2550? โครงการนี้ต้องการขยายฐานการเรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle เข้าสู่สถาบันการศึกษา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้จุดประสงค์หลักของโครงการจะเน้นไปที่การพัฒนาอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งาน Oracle ให้แก่นักศึกษาในสถาบันของตนได้ ทั้งด้านการสอน การ Setup ห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนความรู้ Oracle แก่นักศึกษาด้วย

?การถ่ายรูปร่วมกันระหว่างวิทยากร คุณศุภชัย จิวะรังสินี กับอาจารย์ที่เข้าอบรมจากทั่วประเทศ
Last Updated ( Tuesday, 31 May 2011 01:20 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 4 of 4

แบบสำรวจความเห็น

ช่วยกัน Vote ว่าอยากรู้ Oracle ด้านใดกันบ้าง
 
Copyright © 2020 ชุมชน Oracle. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.