โครงการ การเตรียมตัวและแนวทางพัฒนาแบบมืออาชีพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทางด้าน Oracle Technology จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Print
  
Monday, 09 February 2009 18:18


????????????????? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
?
?เมื่อวันศุกร์ ที่?? 30? มกราคม? 2552?? คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่?? ได้ร่วมกับทาง Oracle Corporation (Thailand) จัดการสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมตัวและแนวทางพัฒนาแบบมืออาชีพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าฟังได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประมาณ 100 คน ?โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นการแนะแนวการหาความรู้เพิ่มเติม และการเตรียมตัวของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม Oracle จากทาง มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Oracle Academy ?ก่อนเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรม IT ?ดำเนินการสัมมนาโดย อ.กัลยา? นันทา? หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และวิทยากรจาก Oracle
??
?
?
?นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจำนวน 100 คนเข้าร่วมการสัมนาที่จัดขึ้น
?
?วิทยากรรับเชิญจากทาง Oracle ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนา
?
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.hu.ac.th/memory/events/52/030_Orecle/index.htm
Last Updated ( Monday, 11 May 2009 11:33 )