แนะนำหนังสือที่ใช้ประกอบในโครงการ Oracle Academy Print
  
Tuesday, 10 February 2009 11:04

หนังสือภาษาไทยสองเล่มนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Oracle ซึ่งสามารถใช้ประกอบการอบรม Oracle ทั้งในระดับพื้นฐาน และระดับสูงแก่นักศึกษา มีซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานให้กับผู้เรียนมากับหนังสือ เหมาะกับผู้เรียนในทุกระดับ

 


คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขั้นพื้นฐาน

(พร้อมแผ่น DVD ) ISBN :978-974-04-5343-7

เป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการศึกษาและใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle ในแบบที่อ่านและปฏิบัติ ตามได้ทันที เนื้อหาหนังสือมีการเรียบเรียงแบบเป็นขั้นตอน มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก และเพื่อความสะดวกผู้อ่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database 11g และ SQL Developer ที่มาพร้อมหนังสือในการติดตั้งลงในเครื่อง เพื่อประกอบการใช้หนังสือ ได้ทันที

??

คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล? Oracle? 11g

(พร้อมแผ่น DVD ) ISBN : 978-974-04-5352-9

เป็นหนังสือ สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรม PL/SQL เพื่อจัดการกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Oracle เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และ Oracle Programmer ในหนังสือมีการอธิบายตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงเทคนิคขั้นสูง เพื่อความสะดวกผู้อ่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database 11g และซอฟต์แวร์ SQL Developer ที่มาพร้อมหนังสือเพื่อประกอบการใช้หนังสือได้ทันที

?ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ www.trainlyst.com

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2009 17:29 )