อธิบายความหมาย Database ในมุมคน Oracle Print
  
Monday, 16 February 2009 13:47

 


ลองมาดูกันครับว่า ในมุมของคน Oracle จะให้นิยามของคำว่า Database อย่างไร ตรงตามหลักวิชาการหรือเปล่า ยังไงก็ตามถ้าไม่ถูกต้องนักตงต้องขอโทษครับ ฐาน

ข้อมูล (database) จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานธุรกิจ หรือ งานในสาขาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ในบทแรกนี้จะกล่าวถึงความหมายของฐานข้อมูล (database) ?ระบบฐานข้อมูล (database system) และส่วนประกอบพื้นฐาน รวมทั้งแนะนำภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

 

Read More...........

Last Updated ( Tuesday, 17 February 2009 11:49 )